Kalendarze...

Broszury ewangelizacyjne...

Książki...

Traktaty ewangelizacyjne...

Komentarz do Nowego Testamentu

Ewangelie

Książka zawiera komentarz czterech Ewangelii. Poleca do przeczytania fragment Ewangelii, a następnie przedstawia jego krótkie rozważanie. 

Format: 115x180

Ilość stron: 225

Cena: 17 zł

Złoty dom

Złoty dom

Autor:

P.F. Kiene, J. Rouw

» Czytaj więcej