Kalendarze...

Broszury ewangelizacyjne...

Książki...

Traktaty ewangelizacyjne...

Komentarz do Nowego Testamentu

Dzieje Apostolskie - 2. List do Koryntian

Książka zawiera rozważania księgi Dziejów Apostolskich oraz listów apostoła Pawła. Poleca do przeczytania fragment Nowego Testamentu, a następnie przedstawia jego krótkie rozważanie.

Format: 115x180

Ilość stron: 224

Cena: 17 zł

Złoty dom

Złoty dom

Autor:

P.F. Kiene, J. Rouw

» Czytaj więcej