Kalendarze...

Broszury ewangelizacyjne...

Książki...

Traktaty ewangelizacyjne...

Komentarz do Nowego Testamentu

List do Galacjan - Objawienie Jana

Książka zawiera rozważania listów apostolskich oraz Księgi Objawienia. Poleca do przeczytania fragment Nowego Testamentu, a następnie przedstawia jego krótkie rozważanie.

Format: 115x180

Ilość stron: 254

Cena: 17 zł

Złoty dom

Złoty dom

Autor:

P.F. Kiene, J. Rouw

» Czytaj więcej