Kalendarze...

Broszury ewangelizacyjne...

Książki...

Traktaty ewangelizacyjne...

Autor: Christian Briem

Czym jest Kościół  (Zgromadzenie) zgodnie z tym, co Bóg ukazuje w swoim Słowie? Pierwsza część książki odpowiadając na to pytanie, pokazuje różnice pomiędzy Izraelem w Starym Testamencie a Zgromadzeniem (Kościołem) w Nowym Testamencie. Ukazane są też symboliczne obrazy Kościoła: ciało Chrystusa, dom Boży, świecznik oraz oblubienica Chrystusa. Druga część zawiera praktyczne pouczenia dotyczące zgromadzania się wierzących, które stanowią zasadniczy temat tej książki, ukazując zarówno błogosławieństwo dla wierzących, jak i uwielbienie Boga wynikające z urzeczywistniania tej nowotestamentowej prawdy.

Format: 140x210

Ilość stron: 401

Cena: 19 zł

Złoty dom

Złoty dom

Autor:

P.F. Kiene, J. Rouw

» Czytaj więcej