Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej RLCh


Na wstępie warto się przedstawić, więc może kilka słów o tym kim jesteśmy.
Wydawnictwo rozpowszechniania literatury chrześcijańskiej (RLCH) rozpoczęło swoją działalność kilkanaście lat temu, poprzez wydawanie szeregu publikacji w postaci książkowej i ulotkowej. Od samego początku celem wydawnictwa było dotarcie do jak najszerszego grona czytelników z literaturą na temat osoby Pana Jezusa Chrystusa.
Wierzymy w to, że Pan Jezus Chrystus jako wieczny Bóg Syn został posłany przez Ojca i stał się człowiekiem, aby złożyć swoje życie w doskonałej ofierze na krzyżu (Mark. 10,28). Kto uwierzy w Niego i Jego doskonałe dzieło na krzyżu Golgoty ma życie wieczne i nie stanie przed sądem (Jan. 3,36; 5,24). Następnie zmartwychwstał, wstąpił do nieba i siedzi po prawicy tronu Bożego (Heb. 10,12; 12,2).
Wierzymy również, że przyjdzie ponownie, tylko w celu pochwycenia do siebie wszystkich prawdziwie wierzących w Niego ludzi, a następnie po pewnym czasie przybędzie widzialnie dla wszystkich w mocy i chwale wraz z tymi, których wcześniej pochwycił z tej ziemi (1 Tes. 4,16.17; 2 Tes. 1,7-10).
Jego ponowne przyjście na tą ziemię będzie się wiązało z ustanowieniem Tysiącletniego Królestwa sprawiedliwości i pokoju, ale będzie to poprzedzone sądami nad tym światem (Mat. 24,29-31; 25,31-46).
Po zakończeniu wspomnianego Tysiącletniego Królestwa nastąpi sąd w postaci białego tronu nad wszystkimi ludźmi, którzy podczas swego życia nie uwierzyli w Boga i Jego zbawienie ratunku oferowane przez Jezusa Chrystusa na podstawie głoszonej Ewangelii (Obj. 20, 11-15).
Dlatego też mając na sercu Boże dążenie, aby dać ludziom zbawienie przez Pana Jezusa Chrystusa, pragniemy również uczestniczyć w tym dziele poprzez działalność wydawniczą. W tym celu w ofercie wydawnictwa RLCH znajduje się szereg broszur i niewielkich pozycji książkowych o tematyce ewangelizacyjnej, których zadaniem jest w treściwy sposób dotrzeć do ludzi z przesłaniem zbawienia w osobie Pana Jezusa. Ale w tym zakresie szczególnie chcielibyśmy polecić ofertę kalendarzy ze Słowem Bożym, które są całorocznym narzędziem ewangelizacyjnym. W naszej ofercie znajdują się kalendarze ścienne w postaci zrywanej i widokowej na dany miesiąc, jak też kalendarze książkowe oraz dla dzieci i młodzieży.
Kolejnym równie ważnym założeniem działalności wydawnictwa RLCH jest dotarcie do ludzi wierzących, którzy nawrócili się i pragną teraz w swoim życiu podążać za Panem Jezusem i żyć zgodnie z Bożym Słowem. Prawdziwie wierzący ludzie tworzą obecnie Boże Zgromadzenie (Kościół), który jest budowany we wierze poprzez dary dane ludziom. Dlatego w ofercie wydawnictwa znajduje się szereg komentarzy do ksiąg Biblii oraz książek podejmujących wybraną tematykę lub zagadnienia ze Słowa Bożego, a napisanych na przestrzeni lat przez wierzących wykładowców Pisma Świętego.
Naszym celem jest również dotarcie do dzieci i młodzieży, chociaż oferta w tym zakresie nie jest jeszcze zbyt szeroka. Niemniej wspomniane powyżej już kalendarze do kolorowania z cytatami biblijnymi, jak też kalendarze dla młodzieży oraz płyty z pieśniami uzupełniają ofertę wydawnictwa.
W dalszych planach wydawnictwa będzie też wydawanie Biblii, Bożego Słowa. Na ile będzie to wolą Bożą, pragniemy posiadać różne formaty Biblii, aby w ten sposób posiadać różnorodną ofertę dla potencjalnych czytelników.